Co może dla polskiego turysty uczynić konsul?

Co może dla polskiego turysty uczynić konsul?

 • Jeżeli Twój paszport lub inne dokumenty zostały skradzione lub
  zagubione, konsul po sprawdzeniu tożsamości wystawi paszport blankietowy
  na powrót do Polski.
 • W przypadku utraty pieniędzy :

 

 • konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodzin±
  lub przyjaciółmi w Polsce,
 • w uzasadnionych przypadkach wypłaci na miejscu kwotę wpłaconą
  przez Twoich krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw
  Zagranicznych w Warszawie,
 • w skrajnych przypadkach może pożyczyć drobną kwotę pieniędzy
  na powrót do Polski po uprzednim Twoim zobowiązaniu się do jej
  zwrotu.
 • Jeżeli zostałeś zatrzymany lub aresztowany, poproś o kontakt
  z konsulem, który zadba o to, by traktowano Cię nie gorzej niż
  obywateli państwa, w którym przebywasz.

 

Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul
może:

 • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania,
 • wystąpić do władz miejscowych i uzyskać informacje o przyczynach
  zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych
  możliwościach zwolnienia,
 • dostarczyć listę adwokatów (wyboru jednak musisz dokonać sam),
 • odwiedzać Cię w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.
 • W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy
  pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia
  krewnych lub przyjaciół w Polsce.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Wycieczki last minute: do Grecji, Chorwacji, linie lotnicze, przewodniki